Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Kasım 2020

Ademoğulları; Habil-Kabil Kıssası ve Mesajları

Ademoğulları; Habil-Kabil Kıssası ve Mesajları

Dipnotlar:

[1]Kur’an/16Nahl/44.
[2] Kur’an/2Bakara/32.
[3] Kur’an/2Bakara/30.
[4] Kur’an/7Araf/11.
[5]Bülent Şahin, Vahyi mesajı anlamada Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri, Haksöz dergisi, Ocak-Şubat- 2003; Kur’an tefsirinin kaynakları arasında ilk sırayı şüphesiz, yine Kur’an’ın kendisi alır. Kur’an’ın, Kur’an’la tefsiri, başka bir ifadeyle Kur’an’ın kendi bütünlüğü içinde anlaşılması gerçeği, İslam’ın başlangıcından beri bilinen ve yeri geldikçe Âlimlerce önemi vurgulanan bir husustur.
[6] Kur’an/5Maide/27.
[7] Kur’an/5Maide/31.
[8] Kur’an/18Kehf/60.
[9] Bakınız; Cengiz Duman, Alim kul ve Musa kıssası, Haksöz dergisi, sayı. 220-221.
[10] Kur’an/18Kehf/83.
[11] Tevrat/2Tekvin/7.
[12] İncil/5Romalılara mektup/15.
[13] Tevrat/4Tekvin/1-2.
[14] http://biblos.com/genesis/4-2.htm
[15] İncil/23Matta/35.
[16] İncil/11İbranilere Mektup/4.
[17] İncil/12İbranilere Mektup/24.
[18] D.İ.A, “Habil ve Kabil” maddesi, c. XIV, s.376.
[19] İbn Kesir, Muhtasar Kur’an-ı Kerim tefsiri, c.I, s.548.
[20] Seyyid Kutup, Fi Zilâli’l Kur’an, c.III, s.330.
[21] Kur’an/5Maide/48.
[22] Mustafa İslamoğlu, Yahudileşme temayülü, s.94.
[23] Muhammed Esed, Kur’an Mesajı Meal-Tefsir, c.I, s.192.
[24] Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, c.II, s.509.
[25] Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, c. IX, s.27.
[26] Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, s. 157.
[27] D.İ.A, c. XIV, s.378.
[28] D.İ.A, c. XIV, s.378.
[29] Tevrat/4Tekvin/1-2.
[30] İbn Kesir, A.g.e, c.I, s.547; “Adem’in oğulları Habil ile Kabil” Taberî,Taberi tefsiri, c.II, s.477. “Bunlar, Hz. Âdem’in sulbünden olan iki oğludur ki, bunlar Hâbil ile Kabil’dir.”Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, c. IX, s.27.
[31] Tevrat/4Tekvin/2.
[32] Tevrat/4Tekvin/1.
[33] Tevrat/4Tekvin/2.
[34] Tevrat/4Tekvin/2.
[35] Taberî, Tarihu’r-rusûl ve’l- mülük “Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, c.I, s.178.
[36] http://strongsnumbers.com/hebrew/7704.htm; D.İ.A, “Habil ve Kabil” maddesi c. XIV, s.376
[37] D.İ.A, c. XIV, s.376.
[38] D.İ.A, c. XIV, s.376.
[39] Taberî, A.g.e, c.I, s.188.
[40] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s.28.
[41] Süleyman Ateş, A.g.e, c.II, s.509.
[42] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s.29.
[43] Kur’an/5Maide/30.
[44] İmam Kurtubi, el-Câmiu li-Ahkâmil’l-Kur’an, c.VI, s.160; Süleyman Ateş, A.g.e, c.II, s.512.
[45] Kur’an/55Rahman/3-4.
[46] Şemsettin Günaltay, İslam öncesi Araplar ve dinleri, s.105.
[47] Kur’an/5Maide/27.
[48] Tevrat/4Tekvin/5-7.
[49] Tevrat/4Tekvin/5-6.
[50]Kur’an/42Şura/51.
[51] Tevrat/4Tekvin/3-4.
[52] D.İ.A, c. XIV, s.376.
[53] İncil/11İbranilere mektup/4.
[54] Tevrat/4Tekvin/3-4.
[55] Kur’an/11Hud/49.
[56] Seyyid Kutup, A.g.e, c.III, s.329.
[57] D.İ.A, c. XIV, s.376.
[58] Kur’an/5Maide/27.
[59] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s.27; İmam Kurtubi, A.g.e, c.VI, s.160
[60] Seyyid Kutup, A.g.e, c.III, s.330.
[61] Kur’an/18Kehf/22.
[62] İbn Kesir, A.g.e, c.I, s.548.; Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s.27.
[63] İmam Kurtubi, A.g.e, c.VI, s.161-162.
[64] İmam Kurtubi, A.g.e, c.VI, s.162.
[65] D.İ.A, c. XIV, s.377.
[66] Kur’an/5Maide/27.
[67] Kur’an/7Araf/26.
[68] Kur’an/2Bakara/2.
[69] Kur’an/3Ali İmran/102.
[70] Kur’an/62Leyl/17.
[71] Kur’an/49Hucurat/13.
[72] Kur’an/19Meryem/63.
[73] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s31.
[74] Kur’an/22Hacc/37.
[75] Kur’an/22Hacc/34.
[76] Kur’an/2Bakara/67-71.
[77] Kur’an/3Ali İmran/183.
[78] Tevrat/7 II.Tarihler/1.
[79] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s30.
[80] İmam Kurtubi, A.g.e, c.VI, s.161-162.
[81] İmam Kurtubi, A.g.e, c.VI, s.168.
[82] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s31.
[83] Afif Abdülfettah Tabbâra, Kur’an’da peygamberler ve peygamberimiz, s.63.
[84] Kur’an12Yusuf/8-9.
[85] Tevrat/37Tekvin4.
[86] Kur’an/12Yusuf9.
[87]Tevrat/37Tekvin8.
[88] Kur’an/4Nisa/54.
[89] Kur’an/2Bakara/109.
[90] Kur’an/48Feth/15.
[91] Kur’an/113Felak/5.
[92] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s31-32.
[93] İbnü’l Cevzi, Zadü’l Mesir fi İlmı’t-Tefsir, c. II, s.50.
[94] Tevrat/4Tekvin/8.
[95] Kur’an/5Maide/27.
[96] Kur’an/5Maide/30.
[97] Kur’an/2Bakara/30.
[98] Kur’an/5Maide/27-28.
[99] Havva adı Kur’an’da değil, Tevrat’ta geçer. ”Ve Adam karısının adını Havva koydu.” Tevrat/3Tekvin/20.
[100] Kur’an/12Yusuf/53.
[101] Kur’an/20Taha/96.
[102] Kur’an/25Furkan/43.
[103] Kur’an/28Kasas/50.
[104] Kur’an/91Şems/7-9.
[105] Seyyid Kutup, A.g.e, c.III, s.332.
[106] Kur’an/17Isra/15.
[107] İbn Kesir, A.g.e, c.I, s.550.
[108] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s33.
[109] Mevdudi, Tefhimü’l Kur’an, c.I, s.475.
[110] Kur’an/5Maide/31.
[111] Seyyid Kutup, A.g.e, c.III, s.333.
[112] Mevdudi, A.g.e, c.I, s.475.
[113] Tevrat/4Tekvin/11-16.
[114] Fahruddin Er-Râzi, A.g.e, c. IX, s39.
[115]İmam Kurtubi, A.g.e, c.VI, s.172-173.
[116] Kur’an/2Bakara/37.
[117]Kur’an/7Araf/23.
[118] Bu olgu Kabil’in lanetlendiği manasında algılanmalıdır
[119] Tevrat/4Tekvin/15-16.
[120] Tevrat/4Tekvin/25-26.
[121] Tevrat/5Tekvin/1-32.

1. SAYFA İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler:

Yorumlar

  1. hasan dedi ki:

    isteğimi bulamadı

Yorum Yaz